يادداشت ها و نکته ها
رضا مقدم
 
 
بیانیه و اطلاعیه
 
 
اخباروگزارشها
 
 

منتظری و ماهیت طبقاتی کشتار ۶۷ – رضا مقدم
گزارش سیاسی کنفرانس ۱۲ اتحاد سوسیالیستی کارگری (3)  رضا مقدم

۲۳ شهریور ۹۵ - ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶
دانلود mp3

در سالگرد تولد ستار بهشتی – پروانه وزیری
گزارش سیاسی کنفرانس ۱۲ اتحاد سوسیالیستی کارگری (۲)  رضا مقدم
تجارب روز کارگر پس از انقلاب بهمن (۵)
گفت و گو با محمدحسین مهرزاد

۱۶ شهریور ۹۵ - ۶ سپتامبر ۲۰۱۶
دانلود mp3


نشریه به‌پیش! شماره ۹۰

 ۶ سپتامبر ۲۰۱۶
 اخباری از کارگران زندانی - پروانه وزیری
گزارش سیاسی کنفرانس ۱۲ اتحاد سوسیالیستی کارگری (۱) - رضا مقدم
تجارب روز کارگر پس از انقلاب بهمن (۴)
گفت و گو با محمدحسین مهرزاد

۹ شهریور ۹۵ - ۳۰ اوت ۲۰۱۶
دانلود mp3 1) منتظری، خمینی و کشتار ۶۷ (بخش اول)
گفت و گو با محمدحسین مهرزاد
2) تاملی بر کشتار ۶۷
مسعود صنیع

۲۶ مرداد ۹۵ - ۱۶ اوت ۲۰۱۶
دانلود mp3اتحاد علیه بیکاری، یک نیاز طبقاتی
سیروان پرتونوری
ناسیونالیسم کرد، مبارزه مسلحانه و کارگران
گفت وگو با ابراهیم شیخانی

۱۹ مرداد ۹۵ - ۹ اوت ۲۰۱۶
دانلود mp3ترکیه: کودتا در کودتا
گفت و گو با سهند ریاحی

۱۲ مرداد ۹۵ - ۲ اوت ۲۰۱۶
دانلود mp3تجارب روز کارگر پس از انقلاب بهمن (بخش سوم)
گفت و گو با محمدحسین مهرزاد

۲۹ تیر ۹۵ - ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۶
دانلود mp3بوش و بلر جنایتکاران جنگی - رضا مقدم
تجارب روز کارگر پس از انقلاب بهمن (بخش دوم)
محمدحسین مهرزاد

۲۹ تیر ۹۵ - ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۶
دانلود mp3حقوق‌های نجومی و فساد ساختاری رژیم اسلامی
گفت وگو با رضا مقدم

۱۵ تیر ۹۵ - ۵ ژوئیه ۲۰۱۶
دانلود mp3تجارب روز کارگر بعد از انقلاب بهمن (بخش اول)
گفت و گو با محمدحسین مهرزاد
خیزش ۸۸: بخش سوم و چهارم

۱۵ تیر ۹۵ - ۵ ژوئیه ۲۰۱۶
دانلود mp3اسناد ارتباطات محرمانه خمینی با آمریکا - رضا مقدم
خیزش ۸۸ - بخش اول و دوم

۸ تیر ماه ۹۵ - ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶
دانلود mp3
اخباری از کارگران زندانی
تجارب روز کارگر در دهه ۸۰
انقلاب بهمن و شکل‌گیری بلوک قدرت

اول تیر ۹۵ - ۲۱ ژوئن ۲۰۱۶
دانلود mp3انقلاب بهمن و عروج خمینیسم!
گفت وگو با ایرج آذرین

آوریل ۲۰۱۳
دانلود mp3جنبش روشنایی در افغانستان
گفت وگو با جواد طیب
پیرامون «جنبش روشنایی» در افغانستان

۱۸ خرداد ۹۴ - ۷ ژوئن ۲۰۱۶
دانلود mp3


۲۹ مه ۲۰۱۶

۱) من صدای میلیونها کارگرم - بهزاد سهرابی
رژیم اسلامی شلاق - فرزانه بهار
رفسنجانی و ریاست جنتی بر خبرگان - رضا مقدم

۱۱ خرداد ۹۵ - ۳۱ مه ۲۰۱۶
دانلود mp3اعتصاب متحدانه کارگران خودروسازی ترکیه (باز پخش)
روز کارگر و حمله به مراسم خانه کارگر

۴ خرداد ۹۵ - ۲۴ مه ۲۰۱۶
دانلود mp3تداوم «جنبش علیه بیکاری» در افغانستان
گفت‌وگو با جواد طیب

۲۸ اردیبهشت ۹۵ - ۱۷ مه ۲۰۱۶
دانلود mp3بسوی اتحاد و تشکل کارگری
اطلاعیه اتحاد سوسیالیستی کارگری به مناسبت روز کارگر
رئیس دانا و شورای اسلامی
گفت‌وگو با رضا مقدم

۲۱ اردیبهشت ۹۵ - ۱۰ مه ۲۰۱۶
دانلود mp3


دهم اردیبهشت ۱۳۹۵

اول ماه مه ۹۵ و قطعنامه سندیکاها و تشکل‌های کارگری
انجمن کارگری جمال چراغ ویسی و اول ماه مه ۸۳ سقز

سوم مه 2016


دوازده اردیبهشت ۱۳۹۵
دهم اردیبهشت ۱۳۹۵
دهم اردیبهشت ۱۳۹۵
11 اردیبهشت 1395

تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٥ - حکم فقر و بردگی
گفت‌گوی رادیو پیام با شهلا دانشور و رضا مقدم

۵ اردیبهشت ۹۵ - ۲۴ آوریل ۲۰۱۶برجام‌ها و تعمیق بحران حکومتی
رضا مقدم
دورنمای مبارزه برای حداقل دستمزد - بخش دوم - (برسش و پاسخ)
رضا مقدم

۲۴ آوریل ۲۰۱۶
دانلود mp3


۱۷ آوریل ۲۰۱۶

دورنمای مبارزه برای حداقل دستمزد (بخش اول)
سخنرانی رضا مقدم
در جلسه سیاسی اتحاد سوسیالیستی کارگری

۳۱ فروردین ۹۵ - ۱۹ آوریل ۲۰۱۶
دانلود mp3حزب طبقه کارگر
گفت‌وگو با ایرج آذرین

۲۵ فروردین ۹۵ - ۱۲ آوریل ۲۰۱۶
دانلود mp3حداقل دستمزد سال ۹۵ - گفت وگو با بهزاد سهرابی
فدرالیسم دموکراتیک در روژاوا (به زبان کردی)
گفت وگو باعلی خدری و ابراهیم شیخانی

هفدهم فروردین ۹۵ - ۵ آوریل ۲۰۱۶
دانلود mp3


سیزده هم فروردین 1395

فدرالیسم دموکراتیک در شمال سوریه
علی خدری و ابراهیم شیخانی

دهم فروردین ۹۵ - ۲۹ مارس ۲۰۱۶
دانلود mp3
مادران خاوران
در دفاع از حداقل دستمزد سه و نیم میلیونی
گفت وگو بامحمدحسین مهرزاد
عروج و نزول داعش

سوم فروردین ۹۳ - ۲۲ مارس ۲۰۱۶
دانلود mp3رئیس دانا، شوراهای اسلامی و حداقل دستمزد سه و نیم میلیونی
گفت وگو با رضا مقدم

۲۵ اسفند ۹۴ - ۱۵ مارس ۲۰۱۶
دانلود mp3عبور زنان از خطوط قرمز رژیم اسلامی
در باره کار خانه‌داری
جنبش شورایی کارگران و انقلاب بهمن
(بخش دوم و پایانی)

۱۸ اسفند ۹۴ - ۸ مارس ۲۰۱۶
دانلود mp3اخباری از کارگران زندانی
سالگرد آتش‌سوزی تولیدی خیابان جمهوری
حداقل دستمزد سه‌ونیم میلیونی و چپ ایران
(بخش دوم و پایانی)

۱۱ اسفند ۹۴ - اول مارس ۲۰۱۶
دانلود mp3
بیانیه پنج تشکل کارگری در مورد حداقل دستمزد سال ۹۵
انتخابات و بحران حکومتی
حداقل دستمزد سه‌ و نیم میلیونی و چپ ایران

4 اسفند 1394 - 23 فوریه 2016
دانلود mp3بیانیه تشکل‌های کارگری در رابطه با دستمزد سال ۹۵
به یاد یداله خسروشاهی
انقلاب بهمن و جنبش شورایی کارگران (بخش اول)

۲۷ بهمن ۹۴ - ۱۶ فوریه ۲۰۱۶
دانلود mp3نقش طبقه کارگردر انقلاب بهمن
گفت وگو با رضا مقدم

۲۰ بهمن ۹۴ - ۹ فوریه ۲۰۱۶
دانلود mp3یادمان کارگران خاتون‌آباد
پسابرجام و اقتصاد ایران

13 بهمن 1394 - 02 فوریه 2016
دانلود mp3
پنچرشدن استراتژی انتخاباتی
بحران اقتصادی، دستمزد و تشکل‌های کارگری

۶ بهمن ۹۴ - ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶
دانلود mp3اخباری از کارگران زندانی
بحران سه‌گانه و سه پاسخ در چپ (بخش دوم)
گفت وگو با ایرج آذرین

۲۹ دی ۹۴ - ۱۹ ژانویه ۲۰۱۶
دانلود mp3بحران سه‌گانه و سه پاسخ در چپ (بخش اول)
گفت وگو با ایرج آذرین

۱۲ ژانویه ۲۰۱۶
دانلود mp3


مروری بر اوضاع اقتصادی - سیاسی ایران،
جنبش کارگری و زنان در سال ۲۰۱۵

۱۵ دی ۹۴ - ۵ ژانویه ۲۰۱۶
دانلود mp3


قتل ریحانه، اسید پاشی و امنیت زنان
جهانی شدن بحران سرمایه‌داری

۸ دی ۹۴ - ۲۹ دسامبر ۲۰۱۵
دانلود mp3


اخباری از کارگران زندانی
اتحادیه صنعتگر سنندج
(بخش پایانی): ارزیابی و جمع‌بندی

اول دی ۹۴ - ۲۲ دسامبر ۲۰۱۵
دانلود mp3


ستار بهشتی؛ ژورنالیست آگاه طبقه کارگر
اتحادیه صنعتگر سنندج
(بخش سوم): سازماندهی روز جهانی کارگر

۲۵ آذر ۹۴ - ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵
دانلود mp3


اخباری از کارگران زندانی
تاملی بر کشتار ۶۷
اتحادیه صنعتگر سنندج
(بخش دوم): شکل‌گیری و فعالیت‌ها

۱۷ آذر ۹۴ - ۸ دسامبر ۲۰۱۵
دانلود mp3نوبت سوسیالیست‌هاست (بخش سوم و پایانی):
راه حل سیاسی بحران اقتصادی ایران

دهم آذر ۹۴ - اول دسامبر ۲۰۱۵
دانلود mp3


اتحادیه صنعتگر سنندج (بخش اول): کردستان سرخ
نوبت سوسیالیست‌هاست (بخش دوم): راه‌حل کارگران

۳ آذر ۹۴ - ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵
دانلود mp3


کوروش بخشنده، خاری در چشم جمهوری اسلامی
دوراهی جنبش رفع ستم ملی

۲۶ آبان ۹۴ - ۱۷ نوامبر ۲۰۱۵
دانلود mp3


چالش بیکاری در افغانستان
گفتگو با فهیم آزاد

۱۹ آبان ۹۴ - ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵
دانلود mp3
شاهرخ زمانی پیکارجوی سوسیالیست طبقه کارگر
نوبت سوسیالیست‌هاست

۱۲ آبان ۹۴ - ۳ نوامبر ۲۰۱۵
دانلود mp3


اخباری از کارگران زندانی
بیکاری در افغانستان
اجرای برجام و اقتصاد ایران

۵ آبان ۹۴ - ۲۷ اکتبر ۲۰۱۵
دانلود mp3


اعتراضات توده‌ای در کردستان عراق
تحولات منطقه و جنبش‌های توده‌ای

۲۸ مهر ۹۴ - ۲۰ اکتبر ۲۰۱۵
دانلود mp3


دولت اسلامی ترکیه دست در دست داعش
داعش و کشتار جوانان سوسیالیست در ترکیه
نقش رژیم اسلامی در آوارگی مردم سوریه
قتل شاهرخ و دوره جدیدی از سرکوب؟

۲۱ مهر ۹۴ - ۱۳ اکتبر ۲۰۱۵
دانلود mp3


بحران یونان

گفت‌گوی تلویزیون دریچه با ایرج آذرین

۷ مهرماه ۹۴ - ۷ اکتبر ۲۰۱۵
دانلود mp3اخباری از کارگران زندانی
جنبش علیه بیکاری در افغانستان
۷ مهرماه ۹۴ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵
دانلود mp3


ویژه گرامیداشت شاهرخ زمانی
برای شاهرخ زمانی - حوری صهبا و سهند ریاحی
در گرامیداشت شاهرخ زمانی - بهزاد سهرابی
۳۱ شهریور ۹۴ - ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۵
دانلود mp3

اخباری از کارگران زندانی
طبقه کارگر آسیا بیدار می شود! (اعتصاب سراسری ۱۵۰ میلیون کارگر در هند)
مباحث کنفرانس یازدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری (بخش سوم و پایانی)
۲۵ شهریور ۹۴ - ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵
دانلود mp3


اخباری از کارگران زندانی
مباحث کنفرانس یازدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری
(بخش دوم):
الف: اوضاع سیاسی، ب) همبستگی کارگری

۱۷ شهریور ۹۴ - ۸ سپتامبر ۲۰۱۵
دانلود mp3


از چشم دوربین جیکوب ریس
مباحث کنفرانس یازدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری
(بخش اول): ما کجا ایستاده‌ایم؟
۱۰ شهریور ۹۴ - اول سپتامبر ۲۰۱۵
دانلود mp3


اخباری از کارگران زندانی - حوری صهبا
خیزش ۸۸ (بخش چهارم): ناکافی بودن تظاهرات توده‌ای
در دفاع از بیانیه سه میلیونی
۳ شهریور ۹۴ - ۲۵ اوت ۲۰۱۵
دانلود mp3


تلویزیون دریچه : گفتگوی علیرضا کیا با ایرج آذرین
بحران یونان وتاثیرات ان درنظام سرمایه داری
23 آگوست 2015
دانلود mp3


دولت ترکیه، پ.کا.کا و مسئله کرد
پیرامون نشست هشتم نهادهای همبستگی (بخش پایانی)
۲۷ مرداد ۹۴ - ۱۸ اوت ۲۰۱۵
دانلود mp3توافق هسته‌ای و بحران اقتصادی ایران
پیرامون نشست هشتم نهادهای همبستگی (بخش اول)
۲۰ مرداد ۹۴ - ۱۱ اوت ۲۰۱۵
دانلود mp3اخباری از کارگران زندانی
بحران یونان و استراتژی کارگران
۱۳ مرداد ۹۴ - ۴ اوت ۲۰۱۵
دانلود mp3


 
 
 
مقالات
 
 
فايل هاى صوتى
 
جنبش کارگری و اول ماه مه
سخنرانی رضا مقدم در یک جلسه تشکیلاتی- یکشنبه ١٨ آپریل ٢٠١٠
بخش اول
جنبش کارگری و اول ماه مه
  
بخش دوم
جنبش کارگری و اول ماه مه
  
موج دوم
موقعیت فعلی و چشم انداز آتی جنبش توده ای پس از ده ماه
ایرج آذرین -ارديبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
بخش اول
لحظهً فعلی

بخش دوم
دربارهً "غیاب کارگران "

بحش سوم
شعارهای استراتژیک مرحله ای
  
بخش چهارم
پاسخ به چند پرسش
  
فیلمی از گونتر والراف ژورنالیست و نویسنده معروف آلمانی
درباره کار و زندگی کارگران ایرانی در ژاپن

گونتر والراف حقوق پخش نسخه فارسی این فیلم را به نشریه کارگر امروز اهدا کرد
و این فیلم برای پخش در اختیار تلویزیون کومله قرار داده شد
 
صفحه ويژه
آرشیو ستون وسط
عروج سوسياليسم کارگرى و تغيير آرايش سياسى
 
ديگر سايتها
 
 
به روز شده در 13 دسامبر 2010