اعلام موجودیت " کمپین دفاع برای آزادی رضا شهابی" گوتنبرگ (سوئد)

فعالین کارگری ایرانی ساکن در شهر گوتنبرگ


20 اردیبهشت ماه 1391


 

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

کارگران ، مردم آزاده ؛

ما تعدای از فعالین و مدافعین کارگری ساکن در شهر گوتنبرگ (سوئد ) بنابر ضرورت ، در تاریخ 2012/05/09 برابر با 20 اردیبهشت ماه 1391 در سالن هاگا بیو گرد هم آمدیم تا در باره احکام ناعادلانه صادره برای کارگر زندانی ، رضا شهابی به تبادل نظر بپردازیم . ماحصل آن ایجاد " کمپین دفاع برای آزادی رضا شهابی " شد.

این جلسه که با حضور افراد با تجربه در عرصه جنبش کارگری برگزار شد از زوایای مختلف مسئله کمپین دفاع برای آزادی رضا شهابی را مورد بررسی قرار داد .

در این جلسه با رای اکثریت اعضای حاضر تصمیمات ذیل حاصل شد:

- تعیین گرو ه های کاری

- تعیین سخنگو برنامه ریزی اولین پیشنهاد کار عملی ( برگزاری آکسیون )

- برگزاری برنامه های شب همبستگی - مراجعه به اتحادیه های کارگری کشور سوئد

- دعوت از خوانندگان مطرح چپ سوئد ، جهت اجرای کنسرت موسیقی

همچنین قرارشد که در جریان کار و با شناخت ظرفیت ها، این کمپین در صورت امکان کار های جدید را در دستور کار خود قرار دهد.

ضمنا قرار شد که سخنگو باز گو کننده اهداف و نظرات این کمپین باشد و نقطه نظرات مشورتی کمپین را از طریق مصاحبه با رسانه ها به اطلاع عموم برساند.

ما از تمامی ، نهاد ها ، سازما نها ، احزاب ، تشکل ها و افراد منفرد انتظار داریم با هم و در کنار هم به زندان و شکنجه ، به اعدام و بازداشت و دیگر مصائبی که توسط دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی بر جامعه ایران تحمیل شده است اعتراض کنیم . ماباید در حد توان صدای اعتراض جنبش کارگری ایران و فعالین این جنبش از جمله رضا شهابی باشیم و چهره کریه و ضد انسانی و استثمارگر حاکمیت ایران را بیشتر از گذشته افشا کنیم . در اولین کار مشترک به حکم صادره برای رضا شهابی اعتراض خواهیم کرد و بعنوان انسانهای سوسیالیست در کنار هم طبقه ای های خود برای رسیدن به جامعه ای آزاد وبرابر و رفع استثمار انسان از انسان تلاش خواهیم کرد.

در ضمن منبع خبری ما در باره وضعیت رضا شهابی " کمیته دفاع از رضا شهابی "می باشد.

نام و شماره تلفن سخنگو ، بهزاد سهرابی 0708872897

" کمپین دفاع برای آزادی رضا شهابی"- گوتنبرگ (سوئد )