گزارش برگزاری آکسیون

"کمپین دفاع برای آزای رضا شهابی " گوتنبرگ - سوئد


26 ماه مه 2012


 

پیرو فراخوان "کمپین دفاع برای آزادی رضا شهابی – گوتنبرگ "مبنی بر برگزاری آکسیون در شهر گوتنبرگ سوئد ، این آکسیون در روز شنبه 26 مه در ساعت 3 با موفقیت و استقبال جمعی در میدان برنس پارکن شهر برگزار شد.

آکسیون با حضور مدافعین فعال جنبش کارگری متشکل از فعالین کارگری ، احزاب ، سازمان ها ونهاد های کارگری وافراد منفرد برگزار گردید. حضور پناهجویان سیاسی و بویژه زنان در این حرکت اعتراضی چشمگیر بود. پخش اطلاعیه های سوئدی توجه رهگذران را به آکسیون جلب می نمود . نقش رسانه های خبری برای بازتاب گزارش این حرکت بچشم می آمد. تصاویر کارگران زندانی و شعارها و پلاکارد ها به زبان سوئدی و انگلیسی توجه برانگیز بوده است . سرود خوانی جمعی همراه با صدای پروانه حاجیلو، نمایی ویژه به آکسیون داده بود.

ابتدا بهزاد سهرابی سخنگوی کمپین ...،ضمن تشکر از حاضرین ، در باره ایجاد "کمپین دفاع برای آزادی رضا شهابی - گوتنبرگ "و همچنین وضعیت رضا شهابی و دیگر کارگران در بند و احکام ضد کارگری سخن گفت و از دیگر کارگران زندانی از جمله : علی نجاتی – شاهرخ زمانی و محمد جراحی و اعتصاب غذای او – ابراهیم زاده - علی اخوان و ... یاد کرد . سخنران بعدی ، بنفشه نیستانی بود که اطلاعیه کمپین دفاع برای آزادی رضا شهابی را به زبان سوئدی قرائت نمود ، سپس فیروزسلیمان زاده از طرف شورای سوسیالیست های گوتنبرگ اطلاعیه این شورا را قرائت کرد.بعد از او محی ایرجی نماینده حزب کمونیست ایران ، واحد گوتنبرگ اطلاعیه حزب را در دفاع از کارگران زندانی قرائت کرد ، سپس عبدالله اسدی نماینده حزب کمونیست کارگری ایران ، واحد گوتنبرگ سخنانی را دردفاع از رضا شهابی و محکومیت رژیم سرمایه داری ایران ادا کرد. سخنران بعدی فرخ قهرمانی نماینده کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ بود. او که به سوئدی سخن می گفت یاد آور شد : آزادی فعالین کارگری و سیاسی از زندان های رژیم با عمل متحد ما در راه واژگونی این نظام سرمایه داری اسلامی ایران و در گرو وحدت عمل و اتحاد هر چه بیتشر و متحد ترما در راه آگاهی رسانی و سازمانگری مبارزاتی کارگران و زحمتکشان جامعه ما فراهم می آید.سپس ، معروف عزیز نژاد ، معروف به " ویلان " شعری را در ستایش رضا شهابی و دیگر کارگران در بند قرائت نمود

در این مراسم شعار های :

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی ، آزاد باید گردد- نابود باد نظام سرمایه داری – رضا شهابی آزاد باید گردد - نابود باد جمهوری اسلامی – زنده باد سوسیالیسم ، تشکل ، تشکل تنها راه رهایی، از طرف حاضرین تکرار می شد.

"برای دیدن عکس های مربوط به آکسیون لینک زیر را کلیک کنید"

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zPvATAe2vyM

"کمپین دفاع برای ازادی رضا شهابی" گوتنبرگ سوئد

26 ماه مه 2012