" صفحه ویژه مصاحبات رادیویی در رابطه با اول ماه، جنبش کارگری و کارگران زندانی"
آمریکا، ونزوئلا و برنامه‌ی "ترویج دموکراسی" *
مصاحبۀ جونا گیندن با ویلیام ی. رابینسون (بخش اول)
اردیبهشت ١٣٨8
مهر ١٣٨٦
مرداد ١٣٨٦
مرداد ١٣٨٦
خرداد ١٣٨٦
خرداد ١٣٨٦
خرداد ١٣٨٦
خرداد ١٣٨٦
اردیبهشت ١٣٨٦
اردیبهشت ١٣٨٦
پیام محمود صالحی بمناسبت اول ماه مه
چند روز قبل از دستگیری ایشان

هییت اجرایی کمیته همبستگی با کارگران ایران - استرالیا
اردیبهشت ١٣٨٦- اپریل ٢٠٠٧
اردیبهشت ١٣٨٦
فیلمی از گونتر والراف ژورنالیست و نویسنده معروف آلمانی
درباره کار و زندگی کارگران ایرانی در ژاپن

گونتر والراف حقوق پخش نسخه فارسی این فیلم را به نشریه کارگر امروز اهدا کرد
و این فیلم برای پخش در اختیار تلویزیون کومله قرار داده شد
اردیبهشت ١٣٨٦
پیام بهزاد سهرابی سخنگوی کمیته حمایت
از محمود صالحی بمناسبت اول ماه مه

هییت اجرایی کمیته همبستگی با کارگران ایران - استرالیا اردیبهشت ١٣٨٦- اپریل ٢٠٠٧
اردیبهشت ١٣٨٦
 
 
   
   
به روز شده در 10 دسامبر 2007