کانون مدافعان

و ارتباط دشوار با شاهرخ زمانی در زندان

رضا مقدم


۲۳ آذر ۱۳۹۳


 

در نامه تابستان امسال (ژوئن 2014) کانون مدافعان به "ای تی یو سی" و سازمان جهانی کار آمده است: "آقایان محمدجراحی و شاهرخ زمانی هر دو در زندان هستند و نمی‌توانند به عنوان نمایندگان این نهاد در آن اجلاس شرکت کنند ... همزمان یاران دیگر کانون مدافعان حقوق کارگر آقایان رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده و هم چنین فعالان کارگری دیگر در شهرهای مختلف در زندان به سر می برند".

آیا محمد جراحی، شاهرخ زمانی، رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده اطلاع داشته اند که کانون مدافعان نامشان را بعنوان نمایندگان و یاران خود به "ای تی یو سی" و سازمان جهانی کار داده است؟

اگر شاهرخ زمانی از اینکه بعنوان نماینده کانون مدافعان به سازمان جهانی کار معرفی شده اطلاع داشت چرا حدود شش ماه بعد و در هفتم آذر 1393 و از زندان گوهر دشت در مطلبی "خطاب به فعالین و تلاش گران جنبش کارگری" درباره چگونگی ایجاد تشکل کارگری از جمله درباره کانون مدافعان اظهار داشت: "مصاحبه صدای آمریکا با منصور اسانلو و تعریف و تمجید از کانون مدافعان حقوق کارگر به عنوان شعبه ای از سولیداریته سنتر توسط صدای امریکا در شرایطی اتفاق می افتد که اعتراضات و اعتصابات خود جوش کارگری به اوج رسیده است"؟

بدنبال اظهار نظر شاهرخ زمانی درباره کانون مدافعان مطلبی با نام "نکاتی پیرامون وقایع اخیر در ارتباط با تشکل سراسری" در نهم دسامبر 2014 ابتدا با نام مهدی کوهستانی و سپس با نام کانون مدافعان منتشر شد که اصالت مطلب شاهرخ زمانی را بدلیل اینکه وی در زندان است زیر سئوال برده. به اعتقاد مهدی کوهستانی و یا کانون مدافعان، "نامه‌ای منتسب به آقای شاهرخ زمانی است و به ظاهر از زندان رجائی ‌شهر پخش شده است، مطالبی علیه کانون مدافعان حقوق کارگر آمده که لازم است به نکاتی اشاره شود. هر چند بعید می‌دانیم که یک زندانی کارگر با چنین ادبیاتی نقد خود را بیان کند. اولین سوالی که با دیدن این نامه منتسب به یک زندانی پیش می‌آید این است که زندانیان سیاسی و کارگری در زندان گوهردشت که تبعیدگاه است و از نظر امکانات رفاهی و بهداشتی و غذایی نسبت به زندان اوین بسیار عقب مانده‌تر است، چگونه دسترسی به ماهواره‌ها و برنامه‌های صدای امریکا دارند؟ این دلیلی است که صحت نامه را زیر سوال می برد."

مهدی کوهستانی و یا کانون مدافعان و یا شاید هم هر دو فراموش کرده اند که شاهرخ زمانی را در تابستان امسال که در همین زندان گوهر دشت بود بعنوان نماینده زندانی خود به سازمان جهانی کار و "ای تی یو سی" معرفی کرده بودند. خوب سئوال این است در تابستان امسال کانون مدافعان چگونه با شاهرخ زمانی یعنی نماینده خود که در "تبعیدگاه است و از نظر امکانات رفاهی و بهداشتی و غذایی نسبت به زندان اوین بسیار عقب مانده‌ تر است" در تماس بود و ماجرای دعوت به اجلاس سازمان جهانی کار را حل و فصل کردند؟