کارگران واحد و کمک مالی

رضا مقدم

از همين نويسنده


به نقل از ستون یادداشتها و نکته ها از سایت کارگر امروز ،دسامبر ٢٠٠٦- آذر ١٣٨٥


 

رضا مقدم - اول آذر 1385

یداله خسروشاهی با درج اطلاعیه کمک مالی به کارگران شرکت واحد در یک سایت آمریکایی به نام "گذار" مخالفت کرده که امری است با ارزش. علت اصلی مخالفت یداله خسروشاهی چنین است: "درج چنین اطلاعیه هایی آنهم روی سایت " گذار " نه آنکه هیچگونه کمکی به فعالین کارگری نمی کند بلکه خود دستاویزی است جهت اعلام اتهامات واهی و پوچ از طرف مسئولین قوه قضائیه رژیم به فعالین کارگری."

نهادهای آمریکایی تلاشهایی را برای ارتباط با فعالین جنبشهای اجتماعی ایران و از جمله فعالین جنبش کارگری آغاز کرده اند. این نهادهای آمریکایی نظیر "مرکز همبستگی" و یا همین سایت "گذار" می کوشند به طرق مختلف جنبشهای اجتماعی و منجمله جنبشهای کارگری کشورهای مختلف را فاسد کنند و به ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی آمریکا تبدیل کنند، درست همان کاری را که با اتحادیه همبستگی لهستان کردند. بنابراین برای ممانعت از فاسد شدن جنبش کارگری ایران، باید با از هر گونه ارتباط با این نهادها احتراز کرد و از دریافت هرگونه کمک از آنها خودداری کرد. اما علت مخالفت یداله خسروشاهی در این نوشته مشخص جلوگیری از فاسد شدن جنبش کارگری نیست. وی در این نوشته نگران "اتهامات واهی و پوچ از طرف مسئولین قوه قضائیه رژیم به فعالین کارگری" است که با وجود قوه قضائیه پاپوش دوز اسلامی یک نگرانی همگانی است و فقط به این موضوع محدود نیست. به این اعتبار دلیل ارائه شده از طرف یداله خسروشاهی کافی نیست و ناقص است. این دلیل ناقص و ناکافی، این سئوال را ایجاد می کند که اگر چنین نبود، یعنی اگر قوه قضائیه رژیم اسلامی به فعالین کارگری "اتهامات پوچ و واهی" نمی زد، دریافت این کمک ها و یا درج اطلاعیه کارگران شرکت واحد در سایت آمریکایی "گذار" اشکالی نداشت؟ نوشته یداله خسروشاهی برای مخالفت با همین ارتباط ها و کمک هاست منتها معلوم نیست که چرا وی دلیل اصلی مخالفت خود را بیان نمیکند که چنین برداشتی از نوشته اش بشود.

ضمیمه:

نگاهی به یک اطلاعیه

در تاریخ 12 سپتامبر 2006 از طرف آقای الف – صادقی  و به اسم " کمیسیون ارتباطات سندیکایی ایران " یک اطلاعیه مبنی بر جمع آوری کمک مالی برای کارگران شرکت واحد در سایت اخبار روز درج شده بود که شماره حساب بانکی نیز برای ارسال کمکهای مالی در زیر این اطلاعیه آورده شده است.

همین اطلاعیه در ماه اُکتبر در سایت  " گُذار Gozaar"  متعلق به  " خانه آزادی "( freedom House)*    نیز درج شد که  اکنون نیز بر روی این سایت موجود است. با توجه به اینکه هیأت مدیره شرکت واحد بارها اعلام کرده اند که کمکهای مالی خود را تنها به حساب بانکی سندیکا ارسال دارید و حساب بانکی را نیز مشخص کرده اند، لذا درج چنین اطلاعیه هایی آنهم روی سایت " گذار " نه آنکه هیچگونه کمکی به فعالین کارگری نمی کند بلکه خود دستاویزی است جهت اعلام اتهامات واهی و پوچ از طرف مسئولین قوه قضائیه رژیم به فعالین کارگری.

لذا تأکید مسئولین شرکت واحد مبنی بر ارسال کمکها به صورت مستقیم را  در زیر می آورم تا چنانچه افرادی  قصد ارسال کمک مالی به فعالین معلق شده شرکت واحد را دارند، مستقیمآ این کمکها را به حساب آنها واریز نمایند.

" خواهشمنديم كمكهاي مالي خود را به صورت مستقيم با دريافت قبض رسيد معتبر سنديكا و يا به شماره حساب 732280 بانك ملي ايران  شعبه تهران نو كد 134( قابل واريز در همه شعبات بانك ملي ) به نامهاي آقايان ابراهيم مددي ، داود رضوي و  ناصرغلامي پر داخت نمائيد. "

یداله خسروشاهی   3-11-2006

• در معرفی  "خانه آزادی" که در سایت خود " گذار" آورده شده چنین می خوانیم : خانه آزادی در 60 سال پیش توسط  الینور روزولت و سایر آمریکائیها بنا نهاده شد. خانه آزادی اقتصاد بازار آزاد با تشریک مساعی ایالات متحده را در روابط بین المللی ترویج می کند. هیات امنای ما در این عقیده متفق القول است که نقش راهبردی آمریکا در روابط بین المللی به منظور اجرای حقوق بشر و آزادی ضروری است.

• برای اطلاع بیشتربه این سایت  https://www.gozaar.org/template1.php?id=295   مراجعه کنید.